Koen Feremans

Advocaat

Expert sociaal recht

Doelgroepen

LEX@Work stelt haar diensten ter beschikking van advocatenondernemingen en particulieren.
Hieronder zoemen we in op de specifieke dienstverlening aan elk van deze drie doelgroepen.
 

1. ADVOCATEN
Wat is LEX@Work en welke dienstverlening mag u als advocaat verwachten van LEX@Work?


LEX@Work biedt ondersteuning aan advocatenkantoren in individuele en collectieve arbeidsrechtelijke en socialezekerheidsrechtelijke dossiers, zowel in dossiers die mogelijk contentieux opleveren of al in contentieuxfase voor de rechtbank zijn als in een louter adviserende rol (voor dossiers die niet onmiddellijk contentieux-gevoelig zijn).
 
Voor contentieuxdossiers betekent dit dat LEX@Work helpt in:
- de voorbereiding van dossiers,
- de onderzoeks- en opzoekingsfase,
- de uitwerking van het dossier,
- het schrijven van conclusies,
- het pleiten en dergelijke meer… 
 
Indien u wenst, houdt u als advocaat de (gerechtelijke) procedure in handen (termijnen van dagvaarding, contacten met advocaten van tegenpartij voor b.v.  het vastleggen van de conclusietermijnen, neerlegging van de besluiten en stukken, enz…).

Voor de niet onmiddellijk contentieux-gevoelige dossiers betekent dit dat LEX@Work u bijstaat bij alle vragen van cliënteel (particulier of onderneming) i.v.m.:
- het opstellen en nalezen van arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglementen,
- het geven van adviezen op maat,
- het begeleiden van ontslagen,
- het uitwerken van een sanctiebeleid, een beleid inzake tijdskrediet,…
- het opmaken van sociaalrechtelijke documenten en specifieke clausules,
- enz….

Wanneer kan LEX@Work u, advocaat, van dienst zijn?
 
Wanneer u als advocaat niet actief bent in het domein van het sociaal recht kan uw eigen kantoor met de hulp van LEX@Work de cliënt toch een oplossing bieden. 
Met de hulp van LEX@Work kan u zich als advocaat toeleggen op waar u zelf expert in bent en tegelijkertijd met onze tussenkomst toch ook de cliënten die u consulteren met specifieke arbeidsrechtelijke en socialezekerheidsrechtelijke vragen gedegen adviseren.
 
Ook wanneer u wel arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht als praktijkdomein in uw kantoor behandelt, kan het van pas komen om specifieke dossiers of problemen uit te besteden.
Bij een overflow aan werk spaart u tijd en energie om andere belangrijke zaken te behandelen en kan u de cliënt toch, zonder tijdverlies voor uw kantoor en de cliënt, verder helpen. 
 
U kan ook op LEX@Work rekenen voor de kleinere vragen van cliënteel, die misschien juist daarom niet onmiddellijk kunnen ingepast worden in uw drukke schema of die u omwille van kostprijsredenen niet zelf kan behandelen.

U beoordeelt uiteraard altijd zelf of u de cliënt al dan niet inlicht over de samenwerking met LEX@Work en of LEX@Work al dan niet achter de schermen blijft of rechtstreeks het dossier met de cliënt bespreekt.
 
We staan open voor elke concrete samenwerkingsformule.
 
Persoonlijk gesprek 

Aarzel zeker niet LEX@Work te contacteren zodat wij onze werkzaamheden in een persoonlijk gesprek kunnen toelichten.
 
We kijken ernaar uit u of iemand van uw professionele kring in de toekomst enthousiast en gedreven van dienst te kunnen zijn.

Tarieven 
 

2. ONDERNEMINGEN
Wat is LEX@Work en welke dienstverlening mag u als ondernemer verwachten van LEX@Work?
 


Als ondernemer, verantwoordelijk voor uw personeel, wordt u ongetwijfeld geregeld geconfronteerd met vragen of problemen aangaande uw personeel. LEX@Work kan dan voor u een oplossing bieden.
 
De dienstverlening van LEX@Work ligt in het ondersteunen en begeleiden van ondernemingen in het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht.
 
Rekening houdend met de specificiteit van uw onderneming en van elk individueel dossier adviseren wij u in de kleine en grote vragen met betrekking tot:
- het opstellen of nakijken van arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen,…;
- het juridisch correct formuleren van specifieke clausules of documenten (ontslagbrief, niet-concurrentiebeding, scholingsbeding,…);
- het implementeren van het eenheidsstatuut van arbeiders en bedienden;
- het beleidsmatig en juridisch begeleiden van ontslagen, het bepalen van opzeggingstermijnen en –vergoedingen, het uitwerken van een sanctiebeleid,…;
- vragen inzake tijdskrediet en andere verlofstelsels, studentenarbeid, klein verlet,…;
- de organisatie van de sociale verkiezingen;
- enz...
 

Uit onze ervaring blijkt dat het vaak aangewezen is proactief advies in te winnen ten einde geschillen met uw personeel te voorkomen en zo tijd te besparen en kosten te vermijden.

Hoewel we dit zo veel mogelijk trachten te vermijden, begeleiden we voor u uiteraard ook alle juridische geschillen voor de bevoegde rechtbank.
 
Persoonlijk gesprek 

Wenst u dat wij onze werkzaamheden in een persoonlijk gesprek komen toelichten, aarzel dan niet LEX@Work te contacteren.
 
We kijken ernaar uit u of iemand van uw professionele kring in de toekomst met raad en daad te kunnen bijstaan.

Tarieven  
 

3. PARTICULIEREN
Wat kan LEX@Work voor u als werknemer betekenen?

Zoekt u informatie betreffende uw rechten en plichten als werknemer?

Wenst u een juridische toetsing van contracten, documenten en clausules die u in verband met uw tewerkstelling voor ogen krijgt: arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement, niet-concurrentiebeding, scholingsbeding, opzegbrief, enz...?

Wenst u advies in verband met een (voorgenomen) ontslag, een aanvraag tot tijdskrediet, ouderschapsverlof, vakantie, een arbeidsregeling, enz...?

LEX@Work helpt u bij alle vragen die u op arbeidsrechtelijk of socialezekerheidsrechtelijk vlak kan hebben en kan u indien gewenst ook vertegenwoordigen bij uw werkgever, sociale instellingen en voor de rechtbank.

Tarieven