Koen Feremans

Advocaat

Expert sociaal recht

Expertise

LEX@Work biedt ondersteuning voor elke sociaal-juridisch gerelateerde problematiek, zoals:

-begin en einde van de arbeidsovereenkomst

-opstellen en/of nakijken van arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen,...

-het juridisch correct formuleren van specifieke clausules zoals niet-concurrentiebedingen, scholingsbedingen,...

-het beleidsmatig en juridisch begeleiden van ontslagen, het bepalen van de opzeggingstermijnen en/of opzeggingsvergoedingen, ontslag om dringende redenen, enz… van al dan niet 'beschermde' werknemers

-opstellen en/of nakijken van socialezekerheidsrechtelijke documenten

-beantwoorden van vragen betreffende individuele schorsingen van de arbeidsovereenkomst (tijdskrediet, thematische verloven, zwangerschapsverlof, ziekte, vakantie,…)

-het helpen uitstippelen van een bedrijfsbeleid met betrekking tot internetgebruik, tijdskrediet, ouderschapsverlof,...

-begeleiding van de sociale verkiezingen

-gevolgen van de eenmaking van het arbeiders- en bediendenstatuut

-alle aspecten inzake sociale zekerheid

-…